terras bij zwembadhet zwembad
TE HUUR VILLA + VERWARMD PRIVEZWEMBAD ARDECHE

Departamento o casa entera

6 huéspedes

2 dormitorios

6 camas
Indica el número de adultos.
Adultos
1
Indica el número de niños.
Niños
De 2 a 12
0
Indica el número de bebés.
Bebés
Menos de 2
0
Máximo permitido de huéspedes: 6. Los bebés no suman en el recuento.
No se hará ningún cargo por ahora

Te huur in het zuiden van de Ardèche villa met verwarmd privézwembad met panoramisch uitzicht. In de buurt pitoreske dorpjes en restaurantjes, wandelen, fietsen, zwemmen. Leuke steden Nimes, Aubenas, Montpellier, Uzes. Woning op eigen terrein van 2800m2 grenzend aan natuurgebied.

LAST MINUTE 14 t/m 28 OKTOBER € 250,00 PER WEEK


El lugar
Baños: 1
Dormitorios: 2
Camas: 6
Llegada: De 15:00 a 00:00
Tipo de habitación: Departamento o casa entera

Servicios

Precios
Personas adicionales Sin cargo
Tarifa de limpieza $80
Depósito de seguridad $196
Comunícate siempre a través de Airbnb
Para que tus pagos estén protegidos, nunca transfieras dinero ni te comuniques desde afuera de la página o la aplicación de Airbnb.
Más información

Reglas de la casa

Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden vormen een onderdeel van de aan achterzijde genoemde overeenkomst.

2. RESERVEREN
Reserveren kan uitsluitend conform het formulier
"huurovereenkomst" voorzien van een kopie van paspoort of identiteitsbewijs van de huurder.
Na bevestiging door de verhuurder is reservering definitief. De huurder heeft het recht tot maximaal 9 dagen na dagtekening van de huurovereenkomst door de huurder kostenloos te annuleren middels aangetekend schrijven. Voornoemde mogelijkheid geldt niet bij reserveringen korter dan 6 weken voor aankomstdatum. Huurder voldoet uiterlijk 14 dagen na bevestiging huurovereenkomst 35% van het totale huurbedrag, vermeerderd met € 9,-- administratiekosten. De overige 65% dient uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reserveringen korter dan 6 weken voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag vermeerderd met € 9,-- administratiekosten binnen 7 dagen na bevestiging huurovereenkomst te worden voldaan. Bij reserveringen korter dan 3 weken voor aankomstdatum dient het volledige huurbedrag vermeerderd met € 9,-- administratiekosten direct telefonisch te worden overgeboekt. Bij niet tijdige betaling heeft de verhuurder het recht tot verhuur aan derden over te gaan tijdens de in de huurovereenkomst overeengekomen huurperiode en zal niet tot terugbetaling worden overgegaan van reeds gedane betalingen.

3. ANNULEREN DOOR HUURDER
Bij annulering door de huurder, door welke omstandigheid dan ook, dient de huurder per direct zowel telefonisch als per aangetekend schrijven de annulering te bevestigen. Bij annulering tot 6 weken voor aankomstdatum zal 35% van de huursom in rekening worden gebracht. Eventueel betaalde huursommen die de 35% te boven gaan zullen na aftrek van de administratiekosten worden gerestitueerd. Bij annulering korter dan 6 weken voor aankomstdatum doch langer dan 2 weken voor aankomstdatum zal 65% van de huursom in rekening worden gebracht. Eventueel betaalde huursommen die de 65% te boven gaan zullen na aftrek van de administratiekosten worden gerestitueerd. Bij annulering korter dan 2 weken voor aankomstdatum zal 100% van de huursom in rekening worden gebracht.

4. ANNULERING DOOR VERHUURDER
Indien omstandigheden zich voordoen waardoor de verhuurder niet in staat is om tot verhuur over te gaan in de periode maximaal 6 weken voor aankomstdatum zal de verhuurder 100% van de huursom restitueren. Indien omstandigheden zich voordoen waardoor de verhuurder niet in staat is tot verhuur over te gaan in de periode tussen 6 en 2 weken voor aankomstdatum
zal de verhuurder 100% van de huursom restitueren vermeerderd met 7%. Indien omstandigheden zich voordoen waardoor de verhuurder niet in staat is tot verhuur over te

gaan in de periode van 2 weken voor aankomstdatum tot aankomstdatum zal de verhuurder 100% van de huursom restitueren vermeerderd met 10%. De verhuurder kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

5. BORG
De huurder dient bij reservering € 159, -- te voldoen zijnde zekerheidstelling bij eventuele schade c.q. diefstal aan de vakantiewoning en alle op het terrein aanwezige roerende en onroerende goederen welke schade c.q. diefstal op de verhuurder zullen worden verhaald. Deze borg zal bij geen schade c.q. diefstal uiterlijk 2 weken na vertrekdatum zijn gerestitueerd.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan de vakantiewoning, de inrichting van de vakantiewoning en alles wat op het terrein van de vakantiewoning aanwezig is, veroorzaakt door de huurder, de medehuurders dan wel derden tijdens de huurperiode. Schade en/of diefstal dient door de huurder volledig te worden vergoed. Dit geldt ook voor hierdoor eventueel ontstane gevolgschade en voor eventueel te maken incassokosten. Het in de woning aanwezige huisregelement dient op correcte wijze te worden nageleefd.
Bij het gebruik van Wifi is het verboden illegaal te downloaden. Eventuele boetes hiervoor zijn voor uw rekening.

7. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, letsel en/of diefstal van welke aard dan ook tijdens de huurperiode. Eventuele storingen van gas, licht en/of water zullen zo spoedig mogelijk worden verholpen. Bovengenoemde storingen kunnen nimmer tot restitutie van de huursom leiden.
Eventuele claims van welke aard dan ook kunnen de huursom nooit overschrijden.

8. KLACHTEN
Klachten van welke aard dan ook dienen binnen 7 dagen na vertrekdatum schriftelijk te worden ingediend. Klachten zullen direct in behandeling worden genomen en kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot restitutie van een deel van de huursom. De uiteindelijke beslissing hierover zal uitsluitend door de verhuurder worden genomen.

9. AANVULLENDE INFORMATIE
De aankomsttijd zal altijd na 16.00 uur van de aankomstdag zijn. De vertrektijd zal altijd uiterlijk 10.00 uur van de vertrekdag zijn. De huurperiode zal altijd aanvangen en eindigen op een zaterdag. Uitzonderingen hierop zijn in overleg mogelijk en zullen in de huurovereenkomst worden vastgelegd. Beddengoed, linnengoed en handdoeken dient de huurder zelf te verzorgen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


Driel , september 2013

Aanbetaling 35% bij boeking restant 6 weken voor aankomst.
Schoonmaakkosten € 65,00


Cancellations

Funciones de seguridad
Extintor de incendios

Disponibilidad
Estancia mínima de 7 noches

Sin evaluaciones (por ahora)

Este alojamiento no tiene evaluaciones. Si te alojas en él, la tuya aparecerá aquí.

Se registró en Diciembre 2016
Perfil de usuario de Ronald
Índice de respuesta: 100%
Tiempo de respuesta: en el mismo día

El barrio

Espacios similares